Čas a miesto realizácie montáže LPG

Ak nie je dohodnuté inak, treba sa v deň montáže dostaviť o 8:00 hod. na ulicu Františka Lipku 6 v Hlohovci. K montáži potrebujeme hlavne Vaše auto 🙂 a osvedčenie o evidencii vozidla. Pred montážou je vhodné vyprázdniť kufor. Akékoľvek veci v automobile môžete bez obáv ponechať.

Výber vhodného LPG systému

Sme výhradnými dovozcami dvoch systémov – Elpigaz a Solaris (u oboch ide o systém so sekvenčným vstrekovaním – staré systémy (zmiešavače) nedovážame, na požiadanie je možné namontovať systém Lovato LovEco do starších modelov áut. S každým z našich systémov máme namontovaných už niekoľko tisicok áut a nakoľko sme aj výhradnými dovozcami týchto systémov na Slovensko, máme predaných niekoľko tisíc systémov montážnym dielňam po celej SR.

Dĺžka montáže

V zásade platí, že 4-valec sme schopní namontovať za 1 – 2 dni , 6-valec – 2 – 3 dni a 8-valec za 3 – 4 dni. Tieto časové dotácie sú orientačné, presná dĺžka montáže sa definitívne upresní pri preberaní vozidla.

Typ a veľkosť nádrže

Výber nádrže konzultujeme s majiteľom pri preberaní vozidla. Snažíme sa vyjsť maximálne v ústrety jeho požiadavkám, samozrejme s ohľadom na technické možnosti a obmedzenia vyplývajúce z konštrukcie vozidla. Našou výhodou oproti konkurencii je, že máme väčšinu typov a veľkostí nádrží okamžite k dispozícii na sklade, takže dokážeme promptne realizovať akúkoľvek požiadavku zákazníka.

JLM a jeho použitie

JLM je holandský výrobok preverený nemeckým inštitútom. Slúži na domazávanie sediel ventilov a zo skúseností ho odporúčame použiť do všetkých automobilov, bezpodmienečne však do áut japonskej a kórejskej výroby, taktiež do áut vybavených motormi Ford a Renault.

Záruka na montáž

Na zariadenie a montáž poskytujeme štandardnú, zákonom stanovenú dvojročnú záruku, resp. 60 tis. km (čo príde skôr). Táto záruka sa samozrejme nevzťahuje na bežnú údržbu zariadenia (výmena filtrov v stanovených intervaloch).
Ponúkame taktiež doživotnú záruku na prácu a 4-ročná záruka na zariadenie.

Frekvencia servisných intervalov

Prvá prehliadka sa uskutočňuje po najazdení 2 tis. km od montáže a je bezplatná. Následné servisné prehliadky sa vykonávajú spravidla po najazdení každých 20 tis. km.

Spotreba LPG po montáži

Všeobecne je priemerná spotreba plynu vyššia asi o 1-1,5 litra ako pri benzíne.

Prestavba auta, ktorého majiteľom je leasingová spoločnosť

Je potrebné zistiť u príslušnej leasingovej spoločnosti, za akých podmienok je možné prestavbu vykonať (písomný súhlas).

Umiestnenie prepínača typu paliva na prístrojovej doske

Prepínač typu paliva by mal byť umiestnený v zornom poli vodiča. S prepínačom montujeme vždy a bez príplatku aj ukazovateľ stavu paliva. Ukazovateľ stavu paliva má len informatívny charakter, nie je taký presný ako ukazovateľ stavu benzínu.

Spôsob prepínania typu paliva

Prepínanie je plne automatické, čo znamená, že po naštartovaní automobilu sa musí reduktor zohriať na 30-stupňovú teplotu a následne sa systém automaticky prepne do LPG. Po odstavení automobilu a opätovnom naštartovaní si systém pamätá, ktorý druh paliva bol použitý. Automobil štartuje vždy na benzín. Počas jazdy je možné kedykoľvek prepnúť z benzínu na plyn a opačne.

Rezervné koleso

Podľa vyhlášky MDPT SR, č.464/2009 Z. z. v § 16, náhradným kolesom nemusia byť vybavené:

  • a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  • b) vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
  • c) mestské autobusy, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

Záruka na auto po montáži LPG

Preberáme záruku na komponenty auta, ktorých sme sa montážou dotkli. Viac informácií.