Tu si môžete vypočítať, za aký čas sa vám investícia do splynovacieho zariadenia vráti.