LPG za:

 • cena: momentálne (www.benzin.sk) sa priemerná cena benzínu 95-ky pohybuje na úrovni 1,37 € a cena LPG je okolo 0,546 €, čiže cena benzínu je viac ako 2-násobok ceny LPG!
 • predĺženie životnosti motora: neusádza sa karbón – nenastáva karbonizácia
 • predĺženie dojazdu (možnosť prepnutia: lpg/benzín): vzhľadom na to, že LPG má vlastnú nádrž, dojazd vozidla sa môže až zdvojnásobiť. A takisto si pomocou prepínača môžete kedykoľvek zvoliť typ paliva, na ktorý chcete jazdiť.
 • väčšie možnosti výberu paliva
 • nemožnosť odcudzenia paliva – vzhľadom na systém plnenia je odcudzenie LPG paliva omnoho zložitejšie ako pri benzíne
 • nižšie CO2: čistejšie výfukové plyny
 • zníženie hlučnosti motora
 • dlhšia životnosť motorového oleja
 • priateľskejší voči životnému prostrediu

LPG proti:

 • zákaz parkovania v niektorých podzemných garážach. Tento zákaz nie je plošne platný pre všetky garáže, pravidlá parkovania v konkrétnej garáži stanovuje vlastník, resp. správca garáže
 • nižší výkon asi o 2- 4%: presný údaj o percente úbytku výkonu závisí vždy od konkrétneho typu vozidla
  zníženie objemu batožinového priestoru (nádrž na LPG): vzhľadom na potrebu doinštalovania nádrže na LPG. Väčšinou sa nádrž na LPG montuje namiesto rezervného kolesa
 • menej čerpacích staníc na LPG: dnes však už viac ako 270 v SR

Fámy o LPG: Výbuch automobilu

V súčasnosti je bezpečnosť plynového pohonu porovnateľná s bezpečnosťou benzínového, dokonca je možné tvrdiť, že je vyššia. Na tento fakt má vplyv používanie homologizovaných komponentov.

Vzorky nádrží sú podrobené bariérovej skúške, všetky nádrže sú kontrolované skúšobným tlakom 3 MPa a taktiež sú podrobené skúške tesnosti. Skontrolovaná nádrž má certifikát o kontrole, ktorý je platný 10 rokov, potom je potrebné nádrž vymeniť.

Hlavným bezpečnostným prvkom je viacúčelový ventil, ktorý je namontovaný priamo na nádrži. Tento ventil má viacero bezpečnostných funkcií. Zabraňuje tomu, aby sa nádrž pri tankovaní naplnila viac ako na 80% jej objemu – kvôli teplotnej rozťažnosti plynu. Ďalším bezpečnostným prvkom multiventilu je pretlakový ventil, ktorý sa otvorí pri pretlaku 25 bar. V prípade požiaru vozidla je na multiventile aj tavná poistka, ktorá sa roztaví a umožní únik plynu, takže plyn iba zhorí, ale nádrž následkom pretlaku nevybuchne. Okrem týchto funkcií je na multiventile ochranný ventil, ktorý uzatvorí prietok paliva pri prietoku vyššom ako 6l/min – napr. pri roztrhnutí potrubia. Multiventil taktiež obsahuje elektromagnetický ventil, ktorý sa otvorí až po prepnutí pohonu na pohon LPG. Na multiventile je aj ručný uzatvárací ventil.

Ďalším bezpečnostným prvkom je plynotesná skrinka, ktorá zabráni vniknutiu plynu do priestorov vozidla pri jeho prípadnom úniku. Táto skrinka je buď samostatná – pri valcových nádržiach a toroidných nádržiach s externým plnením, alebo je súčasťou nádrže pri toroidných nádržiach s interným plnením. Odvetranie je vždy vyvedené pod vozidlo.

A pre komplexné informácie je možné si prezrieť veľmi podrobné opisy, názorné fotografie, či videá na stránke združenia LPG: zdruzenie-lpg.sk

Treba si však uvedomiť, že kvalita a najmä bezpečnosť celej montáže v obrovskej miere záleží od profesionality a skúseností montážnych pracovísk a je preto na mieste dobre si rozmyslieť, komu zveríte prestavbu svojho automobilu.